Linkit

Opiskelu

UTU-mail
Turun yliopiston sähköpostipalvelu

Nettiopsu
Opiskelijoiden sähköinen opintorekisteri

Opinto-opas
Yliopiston opinto-opas

Opetusohjelma
Lukuvuosittaiset opetustiedot

Moodle
Yliopiston käyttämä verkko-oppimisympäristö

Ville
Yliopiston käyttämä verkko-oppimisympäristö

Matemaattisluonnon-tieteellinen tiedekunta (opiskelu)
Tiedekunnan sivut

Biokemian laitos
Laitoksen nettisivut

 

Järjestöt 

TYY
Turun yliopiston ylioppilaskunta

Hybridi
Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö

Asteriski
Turun yliopiston informaatioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö

Delta
Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden ainejärjestö

Digit
Tietotekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden kilta

In Vitro Aboensis
Biolääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö

Pulterit
Turun yliopiston ja Åbo Akademin geologian opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö

TYK
Kemian ja biokemian opiskelijoiden ainejärjestö

Inkubio
Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kilta

Bioner
Tampereen teknillisen yliopiston biotekniikan opiskelijoiden kilta

 

Muuta 

Ruokalistat
Ruokalistat (lounaat.info)
Yliopistoalueen ruokaloiden ruokalistat