Nucleuksen kevätkokous 8.3.

Nucleuksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 8.3. XX-salissa Agorassa. Muistutuksena, että fuksit saavat kokoukseen osallistumisesta virallisen teekkaripisteen fuksipassiin.

Kokouskutsu:
Nucleus ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Paikka: XX-sali (Agora)

Aika: 8.3.2016 klo 17.00

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5§ Ilmoitusasiat

6§ Toimintakertomus toimikaudelta 2015

7§ Tilinpäätös toimikaudelta 2015

8§ Toiminnantarkastajan lausunto

9§ Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen toimikauden 2015 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

10§ Toimihenkilöohjesäännön päivitys (liitteenä)

11§ META

12§ Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!