Nucleuksen syyskokouksessa 2014 päätettyä

Nucleuksen syyskokous järjestettiin 10.11.2014. Siellä mm. valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Liina-Lotta Erkko ja hallitukseen seuraavat henkilöt:

Aapo Knuutila
Sami Siipola
Eerika Vuorinen
Niina Kelanne
Saara Kuusinen
Tatu Hirvonen
Raili Kronstrtöm
Emmy Hömppi

Varajäseniksi valittiin Marko Saatsi ja Lina Fredriksson.

Toimihenkilöt vuodelle 2015 ovat:

Fuksivastaava: Emmy Hömppi
Kiltahuonevastaava: Danila Vochev
Urheiluvastaava: Päävastuussa Antti Järvinen, toimikunnassa taustalla vaikuttavat myös Julia Saha, Danila Vochev, Irene Mäkelä ja Risto Hänninen
Kulttuurivastaava: Saara Kuusinen
Webmaster: Hallitus valitsee keskuudestaan
Sosiaalipoliittinen vastaava: Hallitus valitsee keskuudestaan
Kiintokantajan päätoimittaja: Aapo Knuutila
Wappulehden päätoimittaja: Marko Saatsi
Speksivastaava: Marko Saatsi
Tekniikan Akateemisten Liitto ry kiltayhdyshenkilö: Pete Tarvonen
Hallitusehdokas Hybridi ry:hyn : Ella-Maria Vesilahti (Marko Saatsi)
Hallitusehdokkaat Teekkarikomissio ry:hyn: Lina Fredriksson ja Liina-Lotta Erkko
Koulutuksen kehittämistyöryhmän jäsenet: Jäseninä tulevat toimimaan hallituksesta biotekniikan ja elintarvikekehityksen KoPot.