Linkit

Opiskelu

UTU-mail
Turun yliopiston sähköpostipalvelu

Peppi
Opiskelijoiden sähköinen opintorekisteri

Opinto-opas
Yliopiston opinto-opas

Moodle
Yliopiston käyttämä verkko-oppimisympäristö

Ville
Yliopiston käyttämä verkko-oppimisympäristö


Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta (opiskelu)

Tiedekunnan sivut

Biokemian laitos
Laitoksen nettisivut

Järjestöt

TYY
Turun yliopiston ylioppilaskunta

Hybridi
Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö

Adamas

Turun yliopiston materiaalitekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden kilta

Asteriski
Turun yliopiston informaatioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö

Delta
Turun yliopiston matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden ainejärjestö

Digit
Tietotekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden kilta

In Vitro Aboensis
Biolääketieteen opiskelijoiden ainejärjestö

Machina

Turun yliopiston konetekniikan insinööriopiskelijoiden kilta

Pulterit
Turun yliopiston ja Åbo Akademin geologian opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö

Synapsi

Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö

TYK
Kemian ja biokemian opiskelijoiden ainejärjestö

Inkubio
Aalto-yliopiston bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kilta

Bioner
Tampereen teknillisen yliopiston biotekniikan opiskelijoiden kilta

Olto
Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijoiden kilta

Muuta

Ruokalistat
Ruokalistat (lounaat.info)
Yliopistoalueen ruokaloiden ruokalistat

Oispa kievinkanaa
Turun opiskelijaravintoloiden Kievin kanan seurantapalvelu