Lakkiohjesääntö

This page is pro­vi­ded on­ly in Fin­nish as Fin­nish is the of­fi­cial lan­gua­ge used in Nucleus ry’s ad­mi­nis­te­rial tasks.

Lakkiohjesäännön on vahvistanut yhdistyksen kokous 13.3.2023.

1 § Teekkarilakki

Turun yliopiston teekkarilakki on tupsulakki, jossa on valkoinen pyöreä samettipäällys, musta samettireuna ja musta lippa sekä musta silkkitupsu. Lakin mustaan samettireunukseen lipan keskikohdalle on kiinnitetty Turun yliopiston ylioppilaskunnan kultainen kokardi. Lakit tilaa Teekkarikomission hallitus. 

2 § Käyttöoikeus

Lakkia ovat oikeutettuja käyttämään Turun yliopistosta diplomi‐insinööriksi valmistuneet henkilöt sekä Turun yliopistossa opiskelevat tekniikan ylioppilaat, jotka ovat Teekkarikomission jäseniä eli Nucleus ry:n jäseniä, ja joille lakki on kertaalleen myönnetty. 

3 § Lakin myöntäminen

Lakki voidaan myöntää aikaisintaan fuksivuoden vapunaattona yliopistonmäellä. Lakin myöntää Nucleus ry:n hallitus Teekkarikomission pysyväisluvalla. Lakki ojennetaan aikaisintaan 30.4. seuraavat kriteerit täyttäneille Nucleus ry:n jäsenille ja tekniikan ylioppilaille: 

Fuksipassin pisteisiin liittyvät askareet ja toimenpiteet suoritettu ja hyväksytty passi palautettu hallituksen jäsenelle Tulikokeeseen mennessä. Osallistunut ja todistetusti läpäissyt Tulikokeen eli Eldprovetin ennen vappua.

Muutoin teekkarilakki myönnetään Teekkarikomission toimesta viimeistään diplomi-insinööriksi valmistuneelle henkilölle.

Teekkarikomissio voi erityistapauksissa poiketa näistä kriteereistä. Tällöin tarvitaan Teekkarikomission hallituksen 3/4 enemmistön kannatus.

4 § Lakin käyttöaika

30.4. klo 18.00 – 30.9. klo 23.59 välisenä aikana lakkia voi käyttää vapaasti. Lakki painetaan päähän Wappuna Taidemuseonmäellä ja lasketaan Pikkuwappuna 

Muina aikoina Teekkarikomission hallitus myöntää luvan lakin käyttöön tai se voi säätää pysyväisohjesäännön vuosittaisia tapahtumia varten turhan byrokratian poistamiseksi. Jo voimassa olevia pysyväisohjesääntöjä ei tarvitse hyväksyttää erikseen. Lakin käyttöoikeutta haetaan kirjallisesti. Kiireellisissä tapauksissa päätöksen lakin käytöstä voi tehdä Teekkarikomission hallituksen edustaja. Teekkarikomission hallitus merkitsee myönnetyt ja evätyt käyttöoikeudet Teekkarikomission hallituksen kokouksen pöytäkirjoihin.  

5 § Lakin käyttö

Lakkia käytetään, kuten lakkia yleensä, ei kuitenkaan likaisen tai vaillinaisen asun kanssa. Sitä ei saa luovuttaa henkilölle, joilla ei ole teekkarilakin kanto‐oikeutta. Lakkia kannetaan oikealla puolella joko olkapäällä tai vyölle kiinnitettynä. 

Teekkareiden kokoontuessa noustaan keskiyöllä korkeimmalle mahdolliselle kohdalle, nostetaan lakki käsi ojennettuna pään yläpuolelle ja lauletaan Teekkarihymni pimennetyssä tilassa mikäli mahdollista. Päähineen käyttöaikana lakki palaa päähän, muutoin, kuten Pikkuwappuna lakki lasketaan olkapäälle tai kiinnitetään vyölle asianmukaisesti. 

6 § Jäsenmerkin käyttö lakissa

Biotekniikan tutkinto-ohjelmasta diplomi-insinööriksi valmistuneet ovat oikeutettuja käyttämään Nucleuksen hopeista jäsenmerkkiä lakin tupsun kiinnityskohdan yläpuolella, valkoiseen samettiin kiinnitettynä. Tämä säännös koskee Nucleuksen jäsenenä aikaisemmin ollutta tai nykyistä jäsentä. 

7 § Pysyväisohjesääntö

Myönnetään pysyvä lakinkäyttöoikeus seuraaviin tilaisuuksiin: 

Viralliset Wappulehden myyntitapahtumat 
– RekomBIOnaatio
Lippuairueessa toimiminen 
– Valtakunnallinen jäynäkilpailu
– Lukioesittelyt