Lippu- ja merkkiohjesääntö

Lippu- ja merkkiohjesäännössä on lueteltu killan tunnukset sekä tunnusta ilmentävät merkit ja lippu sekä näiden käyttö.

Lippu- ja merkkiohjesäännön on vahvistanut yhdistyksen kokous 9.11.2020.

1 § KILLAN TUNNUS

Killan tunnus on siipisoihtu, jonka siipiin on tyylitelty binäärikoodina vuosiluvut 1989 (biotekniikan koulutuksen aloitusvuosi) ja 2007 (Turun yliopiston biotekniikan DI-koulutuksen aloitusvuosi). Soihdun liekin paikalla on biovaara-symboli.

2 § KILLAN LIPPU

Killan lippuun on kuvattu siniselle pohjalle valkoinen killan tunnus. Lipun ylä- ja alareunassa kulkevat oranssit vaakaviivat valkoisin reunuksin. Lippu on kiinnitetty puuvarteen. Lipun mitat ovat 120 x 160 cm.

Lipun käyttö

Lippua käytetään killan merkittävissä juhlatilaisuuksissa, ylioppilaskunnan lippukulkueissa tai kun hallitus niin päättää.

Lippua kannetaan aina sen omassa tangossa. Ilman suojusta kuljetettaessa lippua seuraa kahden henkilön kunniavartio ellei hallitus toisin päätä. Vuosijuhlilla kunniavartio kantaa Turun yliopiston ylioppilaskunnan airutnauhaa. Lipun kantajan ja kunniavartion kokoonpanon päättää hallitus. Mahdollisuuksien mukaan airueiden tulee käyttää teekkarilakkia.

Lippu tervehtii valtionpäämiestä, Suomen lippua, kansallislaulua sekä vainajia siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja nostetaan tämän jälkeen ylös. Lisäksi tervehditään ansiomerkkejä jaettaessa sekä muistomerkkejä ym. paljastettaessa.

Lippua säilytetään killan varastossa ja sen hoidosta vastaa puheenjohtaja. Käytöstä poistuva lippu varastoidaan.

3 § NAUHAT

Kiltanauha

Kiltanauha on 30 mm levyinen sinioranssi nauha, jossa on kolme sinistä ja kaksi oranssia raitaa seuraavassa järjestyksessä: 2 mm leveä sininen raita, 9 mm leveä oranssi raita, 15 mm leveä sininen raita, 2 mm leveä oranssi raita ja 2 mm leveä sininen raita.

Killan nauhaa on kaikilla killan jäsenillä oikeus kantaa juhlapuvun tai tumman puvun kanssa. Killan hallitus voi harkintansa mukaan myöntää kiltanauhan myös muille kiltaan kuulumattomille henkilöille, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet killan toimintaan tai ovat muuten lähellä kiltaa. Hallitus voi myös evätä henkilöltä nauhan käytön harkintansa mukaan.

Miehet kantavat kiltanauhaa oikealta olkapäältä rinnan yli viistoon vasemmalle, leveä oranssi raita ylempänä. Naiset kantavat nauhaa vasemmalta olkapäältä viistoon oikealle tai ruusukkeena vasemmassa rintapielessä. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa. Juhlapuvussa miehet kantavat nauhaa liivin alla.

4 § MERKIT

Killan kunniamerkeistä ansio- ja kunniamerkki, sekä kunnianosoituksena jaettava puheenjohtajan merkki myönnetään hallituksen valitsemille henkilöille. Ansiomerkkejä voidaan jakaa vuosittain killan vuotissitseillä. Kunniamerkkejä ja kunnianosoituksena jaettavia puheenjohtajan merkkejä voidaan jakaa viiden vuoden välein järjestettävillä vuosijuhlilla.

Jäsenmerkki

Killan jäsenmerkki on 17mm leveä hopeoitu killan tunnus

Kaikki killan jäsenet ovat oikeutettuja kantamaan killan jäsenmerkkiä. Merkkiä kannetaan juhla- tai arkipuvussa kiltaa edustettaessa, ei kuitenkaan samanaikaisesti edustus- tai ansiomerkkien kanssa.

Jäsenmerkkiä kannetaan rintamerkkinä vasemmassa miehustassa tai napinlävessä. Merkkiä ei saa kantaa nauhassa.Biotekniikalta tai elintarvikekehitykseltä diplomi-insinööriksi valmistuneet voivat käyttää pinssiä lakissaan, siten kuin lakkiohjesäännössä on säädetty.

Edustusmerkki

Killan edustusmerkki on 17mm leveä hopeoitu killan tunnus kiltanauhassa. Merkkiä käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit.

Merkkiä kantavat hallituksen jäsenet ja muut hallituksen hyväksymät yhdistystä edustavat henkilöt. Edustusmerkki palautetaan killalle aina käytön jälkeen tai hallituskauden päättyessä. Edustusmerkit luovuttaa ja niistä huolehtii killan puheenjohtaja.

Ansiomerkki

Killan ansiomerkki on17mm leveä kullattu killan tunnus kiltanauhassa. Merkkiä käytetään juhlallisissa tilaisuuksissa, joissa on käytössä akateemiset kunniamerkit.

Hallitus voi myöntää ansiomerkin tunnustuksena killan jäsenelle, joka on aktiivisesti edistänyt killan toimintaa tai sen jäsenten etua.

Puheenjohtajan merkki

Killan puheenjohtajan merkki on 34 mm leveä kullattu killan tunnus, jota istuva puheenjohtaja kantaa juhlallisissa tilaisuuksissa 40 mm leveässä oranssissa kaulanauhassa tai rintarusetissa. Väistyneet puheenjohtajat saavat kantaa merkkiä takinliepeessä tai ruusukkeessa.

Hallitus voi myöntää puheenjohtajan merkin kiltanauhassa erityisen ansioituneelle killan jäsenelle, joka on pitkäjänteisesti ja aktiivisesti edistänyt killan toimintaa tai sen jäsenten etua. Puheenjohtajan merkki korvaa tällöin muut kiltanauhaan kiinnitettävät merkit.

Kunniamerkki ja pöytästandaari 

Kunniamerkki on 34 mm leveä kullattu killan tunnus, jota kannetaan 40 mm leveässä oranssissa kunnianauhassa.  

Killan hallitus voi myöntää kunniamerkin tunnustuksena entiselle tai nykyiselle killan jäsenelle tai muuten erityisen ansioituneelle henkilölle poikkeuksellisesta tai pitkäaikaisesta killan tai oppiaineen hyväksi suoritetusta työstä. 

Kunniamerkkejä voidaan jakaa viiden vuoden välein järjestettävissä vuosijuhlissa 0-5 kappaletta. Kunnianauhaa kannetaan kuten kiltanauhaa, ei kuitenkaan yhtaikaa kiltanauhan kanssa. 

Kunnianauhan sijasta voidaan jakaa myös pöytästandaari. Pöytästandaari voidaan myöntää tunnustuksena viiteryhmälle, entiselle tai nykyiselle killan jäsenelle tai muuten erityisen ansioituneelle henkilölle poikkeuksellisesta tai pitkäaikaisesta killan tai oppiaineen hyväksi suoritetusta työstä. 

Killan pöytästandaarin on kuvattu siniselle pohjalle valkoinen killan tunnus. Standaarin ylä- ja alareunassa kulkevat oranssit vaakaviivat valkoisin reunuksin.