Kurssit

Opetussuunnitelmat ja kurssikuvaukset: 

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma, 2022-2024, 2020-2022, 2018-2020

Biotekniikan tutkinto-ohjelma (DI), 2020-2022

Biotekniikka, Biomolekyylien tuotanto (DI), 2022-2024

Biotekniikka, Biotekniset järjestelmät (DI), 2022-2024

Biotekniikka, Kestävät biotekniset prosessit (DI), 2022-2024

Biotekniikka, Elintarvikekehitys (DI), 2022-2024

Master’s Degree Programme in Food Development (MSc tech), 2022-2024, 2020-2022

Lisätietoa opiskelusta: Bioteknologian laitoksen sivut