Opiskelu

Mikä ihmeen Biotekniikka?

Ihminen on enemmän tai vähemmän tiedostaen harjoittanut biotekniikkaa jo tuhansia vuosia. Leipä, olut, viini ja muut käymisprosesseja vaativat elintarvikkeet ja nautintoaineet ovat ensimmäisiä esimerkkejä biotekniikasta. Mikrobien hyödyntäminen valmistusprosesseissa on nykyään jo monella alalla arkipäivää. Biotekninen tietämys ja taito ovat kehittyneet huomattavasti viimeisten satojen vuosien ajan.

Nykyään moderniksi biotekniikaksi mielletään genetiikka ja geeniteknologia. Siirtogeeniset organismit, kloonaus ja ominaisuuksien yhdistäminen sekä parantaminen ovat kaikki modernin biotekniikan keskeisiä osa-alueita ja tavoitteita. Organismien käyttö lääkeaineiden tuotannossa, teollisuuden haasteet ja alati kehittyvä työympäristö lisäävät tarvetta biotekniikalle ja bioteknikolle vielä tulevaisuudessakin.

Mutta mitä biotekniikka tarkoittaa Turussa?

Biotekniikan diplomi-insiöörien koulutus aloitettiin syksyllä 2007 Turussa biokemian ja elintarvikekemian laitoksen alaisuudessa. Laitoksella voi opiskella myös biotekniikan filosofian maisteriksi, mutta se on biokemian linjavaihtoehto, eikä oma koulutusohjelma, kuten biotekniikan DI.

Biotekniikan DI perusopinnot koostuvat biokemiasta, kemiasta, matematiikasta, fysiikasta sekä tietojenkäsittelytieteistä. Ensimmäisenä opiskeluvuotena luetaan pääosin kemia, matematiikkaa ja fysiikkaa.
Syventävän vaiheen opinnot ovat biotekniikan opintoja Biocityllä sekä prosessitekniikan opintoja Åbo Akademissa. Tämä ainutlaatuinen yhteistyö toisen yliopiston kanssa on taannut sen, että Turusta valmistuvat bioteknikot omaavat vahvan insinööripohjan sekoitettuna biotekniikkaan.

Turun biotekniikka on keskittynyt täällä pitkälti in vitro -diagnostiikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä koulutus suuntautuu pitkälti diagnostisiin osa-alueisiin eli erilaisiin lääketieteellisiin määrityksiin, joissa käytetään hyväksi biotekniikkaa. Toisin sanoen siis sairauksien määrityksiin testiputkessa.  Åbo Akademin opinnot sisältävät pääosin prosessitekniikka, kuten fermentaatiota ja siihen liittyvää entsyymi kinetiikkaa sekä virtaustekniikkaa.

Tietoja sisäänhausta löytyy täältä.